Volimo se, ali nismo u braku - Koliko je to pogrešno: Sveštenik objašnjava

Zajednički odnos bez registracije braka mnogima može biti dobar izbor, ali šta vjera kaže po tom pitanju?


Pitanje čitaoca: Oboje smo u 60-im godinama. On je udovac, a ja sam se razvela pre 15 godina. Oboje imamo osjećaje jedno prema drugom, odgovorni smo i živimo kao porodica ali nismo u braku. Da li je moguće živjeti zajedno bez registracije braka? 

Sveštenik Viktor Nikišov odgovara: Kohabitacija u bilo kojoj dobi je pogrešna ako ne daje nikakve obaveze ni prema ljudima (matični ured) ni prema Gospodu (vjenčanje). Ne treba svoj život pomračiti grijehovima u godinama kada je podrška Gospodnja toliko potrebna. Protojerej Andrej Efanov takođe ima odgovor na ovo pitanje i ono glasi: Pečat u dokumentima ne čini ljude automatski lojalnim jedni drugima i nije rješenje za mnoge probleme koji prate porodični život: rješenje ovih pitanja je trud i volja samih supružnika. 

Kada ljudi stupaju u brak pred Bogom tada traže pomoć i spas u porodičnom životu i time izjavljuju da žele živjeti u toj porodičnoj zajednici. Kada ljudi stupaju u brak pred zakonom tada pokazuju da su spremni izdržavati jedno drugo u slučaju nesreće ili neke druge nepogode. Što znači da oni koji ne žele da se vjenčaju imaju neke nedoumice po pitanju toga. Brak je potpuna zajednica dvoje ljudi i uključuje kompatibilnost na svim razinama: duhovnom, mentalnom i fizičkom. Dakle, da bi sve bilo u redu i porodica bila priznata, normalno je da vjenčate.

Pokreće Blogger.