Kako roditelji sinovima uskraćuju priliku da postanu pravi muškarci - Glavne roditeljske greške

Dijete ne uči iz usmenih lekcija toliko mnogo koliko uči iz čistih primjera koje vidi svojim očima.


Odlučnost, snaga, odgovornost, hrabrost, stabilnost, sposobnost izdržavanja porodice i suočavanja sa životnim teškoćama, samostalnost - to su kvalitete koje povezujemo s muškarcima, i želimo ih vidjeti u našim sinovima. Međutim, ponekad izgradimo odnose sa svojim dječacima na takav način da to ima suprotan efekat. 

Iz nekog razloga u našoj kulturi još uvijek postoji jak strah da se dijete može previše razmaziti svojom pažnjom, a onda će to dijete postati zavisno i slabo. To se posebno odnosi na dječake - vjeruje se da im nježnost sigurno nije potrebna. 
Međutim, ako se okrenemo teoriji razvoja, možemo vidjeti da u najranijoj fazi (od 0 do 3 godine) emocionalna veza između majke i sina igra ključnu ulogu u formiranju bazičnog povjerenja u svijet. Ako se beba u ovom uzrastu hrani majčinom brigom i ljubavlju, onda će joj biti lakše da se odvoji od majke i pređe u naredne faze razvoja. 

Ako je u tom periodu majka bila prilično hladna i distancirana sa djetetom, onda to stvara deficit i emocionalnu glad koju će pokušati popuniti u odrasloj dobi. Zbog toga često takvi dječaci odrastaju vrlo okrutni i ponađaju se pobunjenički.Ross Campbell, američki psihijatar, u svojoj knjizi "Kako zaista voljeti djecu", napisao je da je do 8. godine fizičko ispoljavanje ljubavi oba roditelja najvažnije za dječaka. U početku će to biti ljubljenje i zagrljaji, ali onda će te nježnosti zamijeniti potreba da ojačaju, da se bore i sa ocem i drugim dječacima da uče kako biti pravi muškarac. 

Mnogima se čini da ako je otac okrutan prema sinu, onda neće preostati ništa drugo nego da odraste kao snažan čovjek. Međutim, često u ovom slučaju dešava se suprotno - što je otac stroži prema svom djetetu, to se on više buni da bude to što otac od njega traži. 

Zapravo, dječaku je potrebno prezentirati imidž snažnog čovjeka, a ne govoriti o njemu. Pokažite djetetu kako izgleda sjajan muškarac od kojeg bi mogao uzeti primjer. Majka to može najbolje učiniti, na primjer, govoreći o očevim dobrim djelima, pokazujući poštovanje prema muškarcima i govoreći kako su sjajni momci koji poštuju djevojke i teže porodičnom životu.

Pokreće Blogger.