U životu žene postoje 3 velike prekretnice - Budućnost zavisi od toga kako se u njima postavimo

Poznati njemački filozof, Rudolf Steiner, je tvrdio da se život svakog čovjeka mijenja na 7 godina. 


Život svakog čovjeka je podijeljen na 10 ciklusa koji se izmjenjuje svakih 7 godina. Te promijene u životu čovjeka je povezao sa kretanjem planeta. Za žene su najbitniji periodi od 42, 49 i 56 godina. One su velike prekretnice u njihovom životu i veoma je važno kako se ponašaju u njima. Zašto? 

1. Period od 42.godine: Od ove godine zavisi kako će se narednih 7 odvijati. To je period kada još uvijek nije kasno ostvariti svoje najveće snove, koje možda do tada niste uspjeli. I to je najbolji period da to učinite. Ako uspijete završiti sve što ste planirali, u narednim fazama života biste mogli živjeti u kajanju.2. Period od 49. godine: Ovo nije ni malo lak period jer u njemu žena prihvata svoju starost. Prestaje da žali za mladim godinama koje su iza nje i spremna je zagrliti svoju zrelost i mudrost. U ovom periodu ćete živjeti jako srećno ako ste do tada uspjeli ostvariti svoje najveće želje i ako ste dovoljno brinuli o sebi.

Takođe je važno da shvatite, iako ste spremni prihvatiti svoju starost, još uvijek možete održati mladalački duh, i to je čak i poželjno. 3 Period od 56. godina: Vrijeme kada zablude i strahovi počinju da blijede. To je ono mirno doba o kojem ljudi često govore, kada konačno mogu istinski odmarati.Najveća greška koje žene čine u ovom dobu jeste što se prečesto osvrću u prošlost i kaju se zbog nekih stvari koje su uradile ili nisu. Kakva god da je prošlost trebale bi shvatiti da je taj period jedan prekrasan dio života u kojem biste trebali napraviti samo mjesta za sadašnjost, i uživati u njoj što više.

Pokreće Blogger.