Svi ljubavni parovi prolaze kroz 5 faza ljubavi - U petoj fazi dolazi ono "zauvijek"

Da bi ljubav došla u onu "zauvijek" fazu potrebno je da parovi prođu određene ljubavne faze.


Ljubav između muškarca i žene razvija se i prolazi kroz sedam faza, između kojih ne postoje jasne granice. A to su sljedeće: I. Faza leptirića. To je period čiste zaljubljenosti koji prolazi obično nakon godinu dana. Tu se vidi koliko je veza jaka. II. Faza inicijacije. 

Jedan od partnera u ovoj fazi dominira i aktivno privlači pažnju drugog partnera na razne načine, pokušavajući ugoditi, ostaviti snažan utisak itd. III. Otvaranje srca. To je period koji mudraci nazivaju "medeni mjesec", jer se "srca oba ljubavnika otvaraju i obasipaju ljubavi i nježnošću". Jedan od najsretnijih perioda u početnoj fazi razvoja ljubavnih odnosa. IV. Kontakt faza. Najteži i najodgovorniji period. Potrebno je pronaći zajednički jezik na svim nivoima – duhovnom, intelektualnom, socijalnom, emocionalnom i fizičkom, što zahtijeva strpljenje i pažljiv odnos. 

U tom periodu „srca dvoje ljubavnika mogu periodično da se zatvaraju“ iz razloga monotonije, ljubavnih iskušenja, straha ili neke životne krize, pa je moguć čak i prekid, ili prolazno zahlađenje. Ali i ova faza razvoja ljubavi je konačna ako je preživite. V. Faza stvaranja.Srca voljenih se „otvaraju“ i sve više ispunjavaju duhovnom toplinom. Sada su supružnici spremni da stvore porodicu, odnosno da svijetu podare proizvod svoje ljubavi. Ova ljubav ih ispunjava i potiče da budu bolji. To je faza koja traje do kraja života.

Pokreće Blogger.