Pravila bontona u razgovoru - Ogovaranje i ismijavanje su odlike nekulture

Lijepo ponašanje zahtijeva konstantan trud i učenje. Da bismo se kulturno ponašali potrebno je znati pravila bontona. Zato u nastavku donosimo neke od osnovnih pravila:


Osoba koja poznaje pravila lijepog ponašanja trebalo bi da bude umjerena u kontaktu sa drugim ljudima i da u svakoj prilici sačuva prisustvo pozitivnog duha. Treba izbjegava laskanje drugoj osobi, bez obzira o kome je riječ jer po bontonu to nije prihvatljivo. 

Na "hvala" treba uzvratiti rječju "molim". Istu riječ upotrebićemo ako nas neko zove, kada ne čujemo dobro nečije pitanje, itd. Ružno je i nepristojno umjesto "molim" upotrijebiti riječ "šta?" ili, još gore, "a?". HVALA, MOLIM, IZVOLITE i IZVINITE predstavljaju osnovne riječi kulture.Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, treba imati na umu da se lijepo ponašanje ne primjenjuje samo u gostima i na ulici, već u svakom trenutku. Psovke predstavljaju uvredu dostojanstva osobe koja ih izgovara ali i onih oko nje, zato ovakve izraze treba maksimalno izbjegavati. 

Ružne riječi čine sastavni dio ponašanja i izražavanja mnogih ljudi, ali nikako onih koji poznaju i primjenjuju pravila lijepog ponašanja. Svog sagovornika moramo gledati u oči dok razgovaramo, jer to predstavlja jedno od osnovnih pravila lijepog ponašanja. Pravila lijepog ponašanja ne dozvoljavaju ogovaranje, indiskretnost, ismijavanje ili nadmenost u ophođenju sa drugima. Po pravilu, svaku nepoznatu osobu treba oslovljavati sa Vi i ako se toga pridržavamo u svim situacijama, nećemo pogriješiti.

Pokreće Blogger.